Πρόγραμμα Partyouth Erasmus+ του Δήμου Πετρούπολης.

Πρόγραμμα Partyouth Erasmus+ του Δήμου Πετρούπολης.

O Δήμος Πετρούπολης, μετά από αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλε το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 22.12.2018, εγκρίθηκε ως επικεφαλής σε πρόγραμμα Erasmus + KA3 με το διακριτικό τίτλο «Η Δημοκρατία μέσω της καλλιτεχνικής παρέμβασης των νέων».
Η πρόταση του Δήμου Πετρούπολης αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος που μέσα από τις δράσεις του, θα θέσει τις βάσεις για την πρακτική του διαρθρωμένου διαλόγου ανάμεσα στους νέους και στους εκπρόσωπους της πολιτικής.
Ειδικότερα, η πρόταση αυτή διακρίθηκε από τις υπόλοιπες που υποβλήθηκαν, διότι φέρει την καινοτομία και την πρωτοβουλία να συνδράμει στην αναγωγή της εικαστικής έκφρασης των νέων σε πολιτική παρέμβαση και να καταστήσει τους νέους ικανούς να αρθρώσουν πολιτικό λόγο μέσα από εικαστικές δράσεις.
Μεταξύ άλλων στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι:
Συναντήσεις, ημερίδες, επαφές με τοπικούς και εθνικούς φορείς, επισκέψεις, συνέντευξη τύπου, χρήση και προβολή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταγραφή απόψεων των νέων, δημιουργία εικαστικών έργων, απονομή στους συμμετέχοντες πτυχίου youthpass κ.α.
 Το πρόγραμμα Partyouth Erasmus+ του Δήμου Πετρούπολης έχει ως σκοπό:

 • Να συνδράμει στην εκφορά διαρθρωμένου διαλόγου μέσα από την εικαστική παρέμβαση των νέων, για να εμπλουτιστεί με τα αισθητικά μέσα έκφρασης των εικαστικών τεχνών.
 • Να δώσει τα μέσα για ελεύθερη έκφραση των νέων (σε μορφή εικαστικών εκθέσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο) ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο για τη διοργάνωση συζητήσεων, ημερίδων και συνεδρίων των        οποίων η θεματική θα αφορά τη χάραξη πολιτικής για την υποστήριξη των νέων.
 • Να προωθήσει την εικαστική δημιουργία σε πολιτική παρέμβαση και να οδηγήσει τους νέους σε διεξόδους από τα προβλήματα που τους απασχολούν.
 • Επίσης να βοηθήσει στην εξέλιξη και ανάπτυξη της Τέχνης ως δίοδο ή γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της νεότητας και της ευρωπαϊκής πολιτικής.
 • Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει και στην στήριξη ιδιαίτερα ευπαθών κοινωνικών ομάδων νέων και στην ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις δράσεις του.
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων των νέων στην κριτική σκέψη και τον διαπολιτισμικό διάλογο.
  Οι εικαστικές τέχνες, ως προσέγγιση έκφρασης και δημιουργίας βοηθούν στην ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εμψύχωση – ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασύνδεσή τους με τα κοινά.
 • Πρόκειται για διοργάνωση εθνικής συνάντησης με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία περιλαμβάνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις μεταξύ νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, εμπειρογνωμόνων και πολιτικών.
 • Στις δράσεις του προγράμματος συμμετέχουν και οι μαθητές των τμημάτων ζωγραφικής και κεραμικής του Δήμου μας με τη συνεργασία των δασκάλων. Η εβδομάδα του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πνευματικού και Πολιτιστικού κέντρου από τις 04-08 Μαρτίου 2019.
  Πληροφορίες στα τηλ. 2132024460-2132024448.