Παράταση στην απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Ο Δήμος Πετρούπολης, ανακοινώνει την παράταση του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, βάσει της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας & Εσωτερικών, για το σύνολο της επικράτειας.

Αιτία, όπως αναγράφεται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργείων, αποτελεί «η συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την απαγόρευση λειτουργίας των Δημοτικών Κ.Α.Π.Η., προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού». Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

Απεικονίζεται ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που προστατεύονται από δύο χέρια