Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει για τη χορήγηση Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

O Δήμος Πετρούπολης μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, ενημερώνει για το πρωτόκολλο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας με το ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), σύμφωνα με το οποίο προσφέρονται δωρεάν 35 θέσεις φοίτησης σε 8 προπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και σε 38 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, η έναρξη των οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

Μεταξύ των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών περιλαμβάνονται:

• Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς και συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή ακραίας φτώχειας, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης
• Ωφελούμενοι λόγω αστεγίας
• Πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους δηλώνοντας έως δύο θεματικές ενότητες ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από τις 25 Αυγούστου μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dev.eap.gr/student-candidate/public…

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ: https://www.eap.gr/el/

Η φωτογραφία απεικονίζει το λογότυπο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου