Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι με γνώμονα την καλύτερη δυνατή επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, αποφασίστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ (ΑΔΑ: 9Ω1Ν465ΖΩ5-0Θ5), η παράταση της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων και της υποβολής των ενστάσεων για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/…/20230718_paratasi_proswrina.pdf