«Παιδιά & Έφηβοι στις ημέρες Covid-19»

«Παιδιά & Έφηβοι στις ημέρες Covid-19»

Προκήρυξη 250 θέσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης

Το Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με τον φορέα Α.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΩΝ» και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει 250 θέσεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης για την κοινωνική-συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στις ημέρες Covid-19 σε επαγγελματίες υγείας και στελέχη άλλων τομέων.

Ειδικότερα ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 40 ώρες διαδικτυακής κατάρτισης σε τμήματα των 30-32 ατόμων και συνολικά θα λειτουργήσουν 8 (οκτώ) διαδοχικοί κύκλοι επιμόρφωσης-κατάρτισης. Η χρονική διάρκεια της κατάρτισης θα ανέρχεται σε ένα μήνα (10 ώρες/ εβδομάδα τις ημέρες Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί).

Με το πέρας της κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με αποτίμηση των αποτελεσμάτων η οποία αφορά τόσο στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, όσο και στην συσσωρευμένη εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με την κοινωνική-συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στις ημέρες Covid-19 και δημόσια συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.λ.π.

Συγκεκριμένα η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» και αφορά την κατάρτιση διαδικτυακά :

• Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
• Νοσηλευτών, Επισκεπτών Υγείας
• Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών
• Εκπαιδευτικών & Εκπ. Ειδικής Εκπαίδευσης
σε όλη την επικράτεια

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και ενημερωθείτε για το ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα, την υποβολή των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την διαδικασία επιλογής, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eddyppy.gr/…/prokiryxi_programmatos_covid…

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: Γραμματεία (κος Αριστείδης Λορέντζος και κος Ευάγγελος Κρητικάκος) -Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ),Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).

e-mail: info[at]youth-health[dot]gr
Ιστοσελίδα : www.youth-health.gr