Για να δείτε την Απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτών, πατήστε ΕΔΩ.