Δήμος Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, πραγματοποίησε ομιλίες σε συναντήσεις γονέων με ειδική παιδοψυχολόγο, στους χώρους των Παιδικών Σταθμών.

Το θέμα των συναντήσεων ήταν «Προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον», με σκοπό την στήριξη των γονέων στην αγωγή των παιδιών τους, που είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα νοητική, συναισθηματική, ηθική και ψυχολογική ανάπτυξή τους.

Οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, να εκφράσουν τους δικούς τους προβληματισμούς αλλά και να δεχτούν προτάσεις και συμβουλές από την ειδική παιδοψυχολόγο.

Μετά την επιτυχία αυτής της δράσης, αλλά και την επιθυμία των γονέων για συνέχεια παρόμοιων, πρόκειται να προγραμματιστούν και επόμενες δράσεις, με θέμα το παιδί και την οικογένεια.