Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 05 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30.