Δείτε την πρόσκληση της 32ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78),  στις 30 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.