Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 19 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.