Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτικης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 05 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.