Δείτε την πρόσκληση της 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου -Κ. Βάρναλη 76-78), στις 06 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:45 μ.μ.