Δείτε την πρόσκληση της 26ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 09 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.