Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.