Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.