Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 04 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 09:00 και τη ψήφο σας, από 09:00 έως 09:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.