Δείτε την πρόσκληση της 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  22ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.