Δείτε την πρόσκληση της 15ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 01 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 10:00 και τη ψήφο σας, από 10:00 έως 10:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486),

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  15ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.