Δείτε την πρόσκληση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 7 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  11ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.