Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 19 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  8ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.