Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 05 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  6ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.