Δείτε την πρόσκληση της 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  25ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.