Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  14ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.