Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15.

Αρχεία:
Πρόκληση της  6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.