Δείτε την πρόσκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 03 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  4ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.