Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 13 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 14.00 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404)

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.