Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 20ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.