Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου  Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 14ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.