Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 04 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης.