Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης.