Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 19 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης.