Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης.