Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 04 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης.