Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με την κατάθεση των αξιών τοποθέτησης (vouchers), ότι εξαιτίας της νέας αλλαγής του χρονοδιαγράμματος από την ΕΕΤΑΑ, μετά το πέρας των ενστάσεων οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι σήμερα Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και καθώς δεν υπάρχουν κριτήρια προτεραιοποίησης, προκειμένου να μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής στην έδρα της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής -Τμήμα Παιδικών Σταθμών (Κρήτης 2, 2ος όροφος), θα πραγματοποιηθούν τα εξής: