Δήμος Πετρούπολης
Επικοινωνούμε με τον ΕΟΔΥ (210 5212054) όταν:
Παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή.
Σε περίπτωση ύπαρξης των παραπάνω συμπτωμάτων παραμένουμε στο σπίτι μας.