«Δώρα από καρδιάς» Ο Δήμος Πετρούπολης συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των ωφελούμενων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
«Δώρα από καρδιάς» Ο Δήμος Πετρούπολης συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των ωφελούμενων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Ο Δήμος Πετρούπολης θα πραγματοποιήσει για 2η συνεχή χρονιά τη Δράση «Δώρα από καρδιάς» για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών (τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, στυλό κ.α.) από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως τις 16:00.
Τα σχολικά είδη θα συγκεντρωθούν και θα προσφερθούν στις ωφελούμενες οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης. Τα σχολικά είδη θα πρέπει να είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση.
Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο υποδοχής του Κέντρου Κοινότητας και των Κοινωνικών Δομών (επί των οδών Αθανασίου Διάκου 88Α & Αγίου Δημητρίου), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 17:00 στη Γραμματεία του Κέντρου Κοινότητας στο τηλέφωνο: 210-5065885.