Πληρωμή παραβάσεως Κ.Ο.Κ.

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Το έντυπο της κλήσης.
  • Τα στοιχεία και τον ΑΦΜ του οδηγού που υπέπεσε στην παράβαση ή του κατόχου του οχήματος.

Σύμφωνα με το αρθ. 104 του νέου κοκ η πληρωμή της παράβασης  κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα ημέρες καταργήθηκε
Άν επιθυμείτε να υποβάλλεται ένσταση κατά της κλήσεως, τότε αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. (Τροχαία – Αστυνομία)