ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης, κατά την 20η Τακτική Συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2020, αποδέχτηκε την υπ’ αριθμ. 17/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κυκλοφοριακή μελέτη για την «Ανάπλαση των πεζοδρομίων της 25ης Μαρτίου από την πλατεία Ηρώων Αγωνιστών 1821 έως την οδό Αγίου Ιωάννου» (Α’ ΦΑΣΗ), καθώς και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σκαλιστήρα.

Διαβάστε το πλήρες περιεχόμενο της κυκλοφοριακής μελέτης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η0ΣΩΞΣ-6ΣΧ