ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 (κλάση 2023) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από τις 2 Ιανουαρίου 2020 έως 01 Απριλίου 2020.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι στρατεύσιμοι, κατά την προσέλευσή τους, πρέπει να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Επίσης, να γνωρίζουν τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα Κ.Ε.Π. και στη Στρατολογική υπηρεσία Δυτ. Αττικής (στο τηλ. 2131501774-80).