Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης
Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης, σε μια εποχή κρίσης και παρατεταμένης αβεβαιότητας η οποία επηρεάζει πρωτίστως τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και κυρίως τη νέα γενιά, λαμβάνει δραστικές πρωτοβουλίες, θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης, τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας, αλλά και την αποτροπή μιας ενδεχόμενης περαιτέρω αύξησής του.
Σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιεί το έργο με τίτλο: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» της πράξης «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)», στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο του έργου: https://sympratto.petroupoli.gov.gr/

 

Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης