ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα το έργο για την θωράκιση του Δημοτικού Κοιμητηρίου και για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα, οφειλόμενα στο ρέμα Γιώργιζα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εργασίες υποστήριξης και ενίσχυσης των διαζωμάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, διαμόρφωσης των διαδρόμων για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων, αλλά και αντίστοιχες εργασίες απομάκρυνσης από την κοίτη του ρέματος (στην δυτική πλευρά του κοιμητηρίου), φερτών υλικών, τα οποία ενισχύουν την ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων.

Οι εν λόγω επεμβάσεις είναι απαραίτητες λόγω της θέσης του Κοιμητηρίου (στις παρυφές του Ποικίλου όρους), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές ζημιές στις υποδομές του, σε κάθε δυνατή νεροποντή.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ήταν 496.000,00 ευρώ, ενώ μετά την έκπτωση του αναδόχου ανήλθε στο ποσό των 231.857,44 €, με πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης δεν σταματούμε εδώ! Αντίθετα, συνεχίζουμε να διεκδικούμε γενναίες αυξήσεις των κρατικών δαπανών και γενικότερα κονδύλια και χρηματοδοτήσεις από διάφορους φορείς (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΣΔΑ, ΟΣΚ, ΓΓΑ κλπ.), ώστε να υλοποιήσουμε έργα για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, αλλά και για την δημιουργία νέων, σύγχρονων για την πόλη μας.