Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 25 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.