Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.