Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 04 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης.