Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:45 μ.μ.