Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 21 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 μ.μ.