Δήμος Πετρούπολης
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην αποστολή ενός κοινού αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη προχώρησαν οι επτά Δήμαρχοι του Δυτικού Τομέα Αθηνών, οι οποίοι για ακόμα μία φορά ένωσαν τις «φωνές» τους και έθεσαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με την ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Στην κοινή επιστολή τους, οι Δήμαρχοι επισημαίνουν ότι η λήψη συγκεκριμένων δραστικών μέτρων από την Ελληνική Κυβέρνηση (στην προσπάθεια που καταβάλλει για την αντιμετώπιση της πανδημίας), πρόκειται να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι οποίοι καλούνται να συμβάλλουν καθοριστικά στην Εθνική προσπάθεια που συντελείται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπουν μέτρα απαγόρευσης της άσκοπης μετακίνησης των πολιτών, αλλά και μέτρα για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους (π.χ. απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού κ.ά.).
Οι Δήμαρχοι τονίζουν μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων συνάδει με την οικονομική επιβάρυνση σημαντικού μέρους των προϋπολογισμών των ΟΤΑ α΄ βαθμού (από το εθνικό πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας), κάτι που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση στην οποία έχουν επέλθει οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια, θα αποτελέσει περαιτέρω τροχοπέδη για την ομαλή λειτουργία τους.
Στο τέλος της επιστολής, οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας αιτούνται από τον Περιφερειάρχη να γίνει η ανάλογη πρόβλεψη για την αναστολή των υποχρεώσεων των Δήμων τους ως προς την καταβολή των αντισταθμιστικών εισφορών στον αρμόδιο φορέα (τουλάχιστον ως το τέλος του τρέχοντος έτους), η οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία» και θα αποτελέσει «ένα περαιτέρω δείγμα στήριξης της εθνικής ιστορικής προσπάθειας όλων» για την αναχαίτιση της πανδημίας.