Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος σε νοικοκυριά, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες, ότι σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία ισχύει από τις 29 Δεκεμβρίου 2021, δίνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.
Προϋπόθεση είναι η διακοπή της ηλεκτροδότησης να έχει πραγματοποιηθεί ή να πραγματοποιηθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
4. Εκκαθαριστικό φόρου του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ (άνω του 67%)
8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής (Κρήτης 2, 2ος όροφος), κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5065076, ή μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο email: koinonikipolitiki@petroupoli.gr