Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.
Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.
Επέκταση του προγράμματος για την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποκοπεί λόγω οφειλών προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι αλλαγές που προωθούνται με την ΚΥΑ έχουν ως εξής:
Θα επεκταθεί έως τις 30 Απριλίου 2020 το χρονικό όριο, μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο.
Μπορούν, δηλαδή, να αξιοποιήσουν το μέτρο και τα νοικοκυριά που τους έκοψαν το ρεύμα το προηγούμενο διάστημα.

Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στην Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας (επί της οδού Κρήτης 2 Πετρούπολη, τηλ. επικοινωνίας 2105064076), μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προωθείται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.