Από το Ζην στο Ευ Ζην
Εναρκτήρια Παρουσίαση του έργου «Από το Ζην στο Ευ Ζην»
Ο Δήμος Πετρούπολης, θέλοντας να συμβάλει στη βελτίωση και θωράκιση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής του συνόλου των οικογενειών, της νέας γενιάς, αλλά και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, λαμβάνει δραστικές πρωτοβουλίες και υλοποιεί το έργο με τίτλο: «ΑΠΟ ΤΟ ΖΗΝ ΣΤΟ ΕΥ ΖΗΝ» της πράξης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης», στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.
ΤΜΗΜΑ Α: Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΕΝΤΑΣΣΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΔΡΑΣΗ 931)

ΤΜΗΜΑ Β: Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΔΡΑΣΗ 941)

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, προσανατολίζονται σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις πρόληψης για σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα, με σκοπό την αύξηση των γνώσεων, την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων, ώστε να υιοθετήσουν μία θετική στάση ζωής και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.
Η εναρκτήρια παρουσίαση του έργου θα γίνει διαδικτυακά, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 – 13:30, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσω της ιστοσελίδας του έργου – petroupoliefzin.gr – στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/82667841429…
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» και από εθνικούς πόρους. Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ, με ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΑΣΔΑ.